Skład Celny

W naszych magazynach  przy ul. Kasztanowej i Siennej w Gdańsku prowadzimy składy celne, w których towar jest przechowywany pod zabezpieczeniem celnym przez długi okres.

Korzystanie z naszego składu celnego pozwoli Ci rozłożyćw czasie płatność należności celno-podatkowych. Sprowadzony towar możesz w całości złożyć w składzie celnym, a później wyprowadzać go partiami, regulując należności tylko za wyprowadzoną część towaru.

To udogodnienie szczególnie cenne dla importerów, którzy sprowadzają duże ilości towaru, a także dla przedsiębiorców wywożących
towary pochodzenia zagranicznego poza granicę Unii europejskiej.
Usługi składu celnego umożliwiające bezterminowe składowanie towaru bez konieczności uiszczenia cłai podatku VAT – należności te są pobierane dopierow momencie wyprowadzania towaru ze składu celnego.
Dzięki korzystania ze składu, towar może zostać objęty procedurą dopuszczenia do obrotu na bardzo korzystanych dla Państwa warunkach.
Skontaktuj się
>

Oferta Składu Celnego

Banderolowanie

Oznaczanie wyrobów akcyzowych znakami akcyzy polega na naniesieniu – z użyciem odpowiedniego kleju – ważnej i nieuszkodzonej banderoli na opakowanie jednostkowe wyrobu akcyzowego, które musi być oznaczone tą banderolą.

Banderole trzeba nanosić w sposób określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy.

Etykietowanie

Podstawowym zadaniem etykiety jest przekazanie potencjalnemu użytkownikowi podstawowych informacji o produkcie.

W ramach usługi etykietowania realizujemy zarówno oklejanie produktów etykietami, jak i znakowanie kodami kreskowymi, indeksami, naklejkami opisowymi oraz innymi elementami o charakterze informacyjnym i reklamowym. Znakujemy i etykietujemy zarówno pojedyncze produkty i opakowania, jak i opakowania zbiorcze, kartony i palety.

Procedura
naprawcza

U nas szybko i w korzystnej cenie przeprowadzisz procedury naprawcze towarów zatrzymanych przez Urząd Celny (z powodu braku formalnych, niewłaściwych oznaczeń, dokumentacji).

Prowadzone w naszym składzie celnym działania naprawcze mają na celu poprawienie wyglądu lub jakości handlowej wwożonych towarów lub przygotowanie ich do dystrybucji bądź odsprzedaży.