Skład Podatkowy

W ramach naszej działalności prowadzimy usługowy skład podatkowy. Naszą specjalizacją jest obsługa podmiotów wprowadzających do obrotu towary akcyzowe, np. wyroby alkoholowe.

Nasz skład podatkowy to miejsce, w którym możesz magazynować i przeładowywać takie towary. Nasz skład podatkowy umożliwia przechowywanie napojów alkoholowych z jednoczesnym zawieszeniem płatności podatku akcyzowego. Możesz u nas nakładać banderoleakcyzowe na wina i wyroby spirytusowe.

Dostawy napojów alkoholowych do składu podatkowego oraz ich wysyłki obsługiwane są w Systemie Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych (EMCS).
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w stosowaniu przepisów prawa celnego, dajemy Ci gwarancję płynneji bezpiecznej obsługi obrotu towarami akcyzowymi.
Skontaktuj się
>

Oferta Składu Podatkowego

Etykietowanie

Podstawowym zadaniem etykiety jest przekazanie potencjalnemu użytkownikowi podstawowych informacji o produkcie.

W ramach usługi etykietowania realizujemy zarówno oklejanie produktów etykietami, jak i znakowanie kodami kreskowymi, indeksami, naklejkami opisowymi oraz innymi elementami o charakterze informacyjnym i reklamowym. W naszej ofercie znajdziesz m.in. nakładanie banderol oraz naklejanie etykiet na butelki piwa.

Banderolowanie
CZYLI OZNACZENIE I NANIESIENIE
ZNAKÓW AKCYZY.

Oznaczanie wyrobów akcyzowych znakami akcyzy polega na naniesieniu – z użyciem odpowiedniego kleju – ważnej i nieuszkodzonej banderoli na opakowanie jednostkowe wyrobu akcyzowego, które musi być oznaczone tą banderolą.

Banderole trzeba nanosić w sposób określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy.

Rozliczanie podatku akcyzowego

Zdajemy sobie sprawę, jak skomplikowana jest regulacja podatku akcyzowego.

Nasi wykwalifikowani pracownicy posiadają wieloletnie doświadczenie w obszarze zagadnień związanych z podatkiem akcyzowym, także oferują Państwu profesjonalne doradztwo w tym zakresie i sugerują najkorzystniejsze rozwiązania dla branży akcyzowej. Biegle poruszają się zarówno po polskich przepisach, jak i regulacjach prawa Unii Europejskiej.

Zarejestrowany
odbiorca

Zarejestrowany odbiorca to podmiot, któremu wydano zezwolenie na nabywanie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy w ramach prowadzonej działalności.

W naszym składzie podatkowego umożliwiamy swobodne przemieszczania się wyrobów akcyzowych pomiędzy poszczególnymi państwami UE, pod warunkiem że odbiorca jest zarejestrowany i posiada stosowne zezwolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zarejestrowany
wysyłający

Zarejestrowany wysyłający to podmiot, któremu wydano zezwolenie na wysyłanie importowanych wyrobów akcyzowych z miejsca importu z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy w ramach prowadzonej działalności.

W naszym składzie podatkowego umożliwiamy swobodne przemieszczania się wyrobów akcyzowych pomiędzy poszczególnymi państwami UE, pod warunkiem że wysyłający jest zarejestrowany i posiada stosowne zezwolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.